ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου για τη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, πατήστε εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο χειμερινό εξάμηνο 2017-18 λήγει αύριο Τρίτη 19/09/2107 καθώς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21/09/2017.

Η διαδικασία των αιτήσεων για πρακτική άσκηση, μέσω ΟΑΕΔ πλέον, συνεχίζεται κανονικά ως τις 29/09/2017 με βάση προηγούμενη ανακοίνωση.


Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για ΕΣΠΑ πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 20/09/17 και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (επίδοσης, κοινωνικά, εισοδηματικά) που αναφέρονται στον Πίνακα Κριτηρίων και Μοριοδότησης ώστε αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις 15, που είναι και ο αριθμός των θέσεων, να μπούν σε αξιολογική σειρά με βάση τα κριτήρια αυτά.

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Επίσης εργοδότης του οποίου το γραφείο υπάγεται σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ δε δικαιούται να έχει φοιτητή πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Για να δείτε τον ορισμό κριτηρίων και τη μοριοδότηση, πατήστε εδώ.


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
ΑΤΕΙΘ

 

Οι εξετάσεις στα μαθήματα θεωρίας "Πληροφορική" και "Πληροφορική στη Διατροφή" θα γίνουν με ανοιχτά βιβλία. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να έχουν μαζί τους  βιβλία, σημειώσεις κλπ. 
 
Τα θέματα των εξετάσεων θα είναι επιλογής και όχι ανάπτυξης. 
 
Κάθε  φοιτητής/τρια  θα έχει τις δικές του/της Σημειώσεις. Δεν θα μπορεί να δανειστεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων άλλου συμφοιτητή/τριας τις Σημειώσεις. Οι σημειώσεις σε κινητά τηλέφωνα κλπ δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 
 
 
Π. Μεντζέλου

 

Οι εγγραφές στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Κυπρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.


Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού, μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΣΘ που αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές και τη μεταφορά τους με τα ΜΜΜ, πατήστε εδώ.

Οι επιτυχόντες, οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, από 21 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 06 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη από τον ίδιο, που φέρει, (μετά την υποβολή της), αριθμό πρωτοκόλλου

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

4. Συμπληρωματικό έντυπο (δίδεται από τη Γραμματεία)

5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων από τον Δήμο, για τους άντρες.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία, πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Οι νέες αιτήσεις των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2017-18 θα υποβληθούν στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος (στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου εργαστήριο πληροφορικής) από Δευτέρα 11/09/2017 ως 29 Σεπτεμβρίου και ώρες 10 π.μ.- 2 μ.μ.

Η φόρμα της αίτησης επισυνάπτεται, επίσης βρίσκεται στο moodle στο μάθημα «πρακτική άσκηση». Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία που μόνος του ο φοιτητής θα εκτυπώσει από το λογαριασμό του (όχι στη γραμματεία), μία φωτογραφία ταυτότητας με ονοματεπώνυμο στην πίσω πλευρά και μία απλή επιστολή εργοδότη (εάν πρόκειται για ιδιώτη) ότι δέχεται να τους απασχολήσει για πρακτική άσκηση. Oι υποψήφιοι ασκούμενοι οφείλουν να εγγραφούν στο moodle στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε στην αίτησή σας να είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστα τα τηλέφωνα και email σας.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

Για να δείτε τη σχετική αίτηση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου για τις Ηλεκτρονικές Εγγραφές επιτυγχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την προκήρυξη του τμ. Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ για το ΧΕ 2017-18, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις, θα γίνονται δεκτές, από 19/08/2017 έως και 07/09/2017.

Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει στο πρόγραμμα της εξεταστικής, είναι στις ώρες των μαθημάτων που θα δοθούν την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Πατήστε εδώ.

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.