Καλως Ηρθατε

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 

Περί Τροφῆς

Ιπποκράτης
(460-377 π.Χ.)

Τροφή δέ τό τρέφον, τροφή δέ τό οἷον, τροφή δέ τό μέλλον

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τμήμα Διατροφής
& Διαιτολογίας

Κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών.

 

Υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τμήμα Διατροφής
& Διαιτολογίας

Μάθηση  με  Ασκήσεις  -  Πράξεις