Ανακοινωσεις

18. 08. 08

Οι αιτήσεις των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο 2018-19 θα υποβληθούν στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος (στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου εργαστήριο πληροφορικής) από Δευτέρα 27/08/2018 ως την Παρασκευή 07/09/2018 για επιδότηση ΕΣΠΑ και ώρες 10 π.μ.- 2 μ.μ.

Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση με ΟΑΕΔ θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018.

Η φόρμα της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος καθώς και στο moodle στο μάθημα «πρακτική άσκηση». Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία που μόνος του ο φοιτητής θα εκτυπώσει από το λογαριασμό του (όχι στη γραμματεία), μία φωτογραφία ταυτότητας με ονοματεπώνυμο στην πίσω πλευρά και μία απλή επιστολή εργοδότη (εάν πρόκειται για ιδιώτη) ότι δέχεται να τους απασχολήσει για πρακτική άσκηση. Oι υποψήφιοι ασκούμενοι οφείλουν να εγγραφούν στο moodle στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε στην αίτησή σας να είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστα τα τηλέφωνα και email σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση οι φοιτητές να οφείλουν μέχρι 8 μαθήματα και κανένα ειδικότητας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το Δημόσιο Τομέα να κάνουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό (27/08/2018 – 31/08/2018) ώστε να δημιουργηθεί λίστα προτεραιότητας με βάση μόνο τα κριτήρια επίδοσης από τον παρακάτω πίνακα.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για ΕΣΠΑ πρέπει να το δηλώσουν στην αίτηση και να προσκομίσουν επίσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (επίδοσης, κοινωνικά, εισοδηματικά) που αναφέρονται στον Πίνακα Κριτηρίων και Μοριοδότησης που ακολουθεί ώστε αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων ΕΣΠΑ για το τμήμα μας, να μπούν σε αξιολογική σειρά με βάση τα κριτήρια αυτά.

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Επίσης εργοδότης του οποίου το γραφείο υπάγεται σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ συνήθως δε δικαιούται να έχει φοιτητή πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

 

 

 

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης