Ανακοινωσεις

18. 04. 20

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

18. 04. 17

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ-Θ σε συνεργασία με την Ένωση Διατροφολόγων Διαιτολόγων Ελλάδος (ΕΔΔΕ), Παράρτημα Θεσ/νίκης, συνδιοργανώνουν το 12ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας (http://www.msd2018.org/), που θα γίνει στη Θεσ/νίκη από 11 έως 13 Μαΐου 2018. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας καλεί να δεχτείτε να είστε μεταξύ των υποστηρικτών του Συνεδρίου και να τιμήσετε τόσο με την παρουσία σας αλλά και με την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, το συνέδριο. Με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Διατροφής - Διαιτολογίας θα βραβευθεί η καλύτερη ερευνητική εργασία. Η απονομή των επαίνων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαϊου 2018 κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.msd2018.org/