Επικαιροποίηση Μητρώου Μελών ΔΕΠ 2018 Τμ. Διατρ. & Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ για Εκλεκτορικά

18. 04. 20
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 20 Απριλίου 2018
Εμφανίσεις: 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕ 2017-18

18. 04. 20
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 20 Απριλίου 2018
Εμφανίσεις: 0

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

12ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας

18. 04. 17
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 17 Απριλίου 2018
Εμφανίσεις: 13

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ-Θ σε συνεργασία με την Ένωση Διατροφολόγων Διαιτολόγων Ελλάδος (ΕΔΔΕ), Παράρτημα Θεσ/νίκης, συνδιοργανώνουν το 12ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας (http://www.msd2018.org/), που θα γίνει στη Θεσ/νίκη από 11 έως 13 Μαΐου 2018. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας καλεί να δεχτείτε να είστε μεταξύ των υποστηρικτών του Συνεδρίου και να τιμήσετε τόσο με την παρουσία σας αλλά και με την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, το συνέδριο. Με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Διατροφής - Διαιτολογίας θα βραβευθεί η καλύτερη ερευνητική εργασία. Η απονομή των επαίνων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαϊου 2018 κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.msd2018.org/

Το Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου

18. 04. 17
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 17 Απριλίου 2018
Εμφανίσεις: 17

Αιτήσεις Μετεγραφών για αδέλφια Προπτυχιακούς Φοιτητές

18. 04. 16
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 16 Απριλίου 2018
Εμφανίσεις: 6

Οι αιτήσεις μετεγγραφών για αδέρφια προπτυχιακούς φοιτητές στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές καταστάσεις του ΥΠΠΕΘ για το Ακαδ.΄Ετος 2017-18

θα γίνουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας,  από ΤΡΙΤΗ 17-4-2018 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20-4-2018 και από ώρα 10.00-12.00 αποκλειστικά.

Συνημμένος πίνακας των αιτούντων μετεγγραφή στο τμήμα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 862/12-3-2018), οι ίδιοι ή οποιοδήποτε άλλο άτομο εξουσιοδοτημένο νόμιμα σε ΚΕΠ, ή Αστυνομία, επίσης χρειάζονται ο αριθμός ΑΦΜ του αιτούντος , καθώς και το ΑΜΚΑ του και φωτοτυπία της ΑΤ.

Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας & Θρησκευμάτων

700 Υποτροφίες για Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων ΑΕΙ/ΤΕΙ

18. 03. 30
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 30 Μαρτίου 2018
Εμφανίσεις: 55

 

700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

------

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος  Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,όπως εκάστοτε ισχύει), προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ΕλλάδαΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

-            Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,

-            Επιστήμες Ζωής

-            Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014/espa-2014-0-18-2-kiklos

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες κυρίως την «Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες  και διευκρινήσεις παρέχονται  από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 Διαβάστε το έγγραφο εδώ

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΥΔΟΞΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

18. 03. 13
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 13 Μαρτίου 2018
Εμφανίσεις: 77

 Η Διανομή συγγραμμάτων για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2017-18μ θα ξεκινήσει την ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και θα ολοκληρωθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018.

Οι δηλώσεις των φοιτητών θα ξεκινήσουν την ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και θα ολοκληρωθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα τους και δικαιούνται  να παραλάβουν συγγράμματα μόνον για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Σχετικά με τις Ανακοινώσεις της Παλιάς Ιστοσελίδας

18. 02. 06
posted by: Super User
Δημιουργήθηκε : 06 Φεβρουαρίου 2018
Εμφανίσεις: 141
Για τις Παλιές ανακοινώσεις

 http://old.nutr.teithe.gr/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-grammateias