Μακεδονικό Συνέδριο

Κάθε διετία, το τμήμα διοργανώνει με επιτυχία το Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής.