ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.

18. 11. 30
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 30 Νοεμβρίου 2018
Εμφανίσεις: 33

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων με επίδραση στη διατροφή του ανθρώπου».

 

Η προκήρυξη

Η περίληψη της Προκήρυξης

Το Διαβιβαστικό

 

Προκήρυξη Επιστημονικών & Εργαστηριακών συνεργατών ΤΕΙ Τμήμ. Διατρ.& Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ 2018-19

18. 08. 08
posted by: xkitsos
Δημιουργήθηκε : 08 Αυγούστου 2018
Εμφανίσεις: 324