Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 
 
στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διαιτολογία
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Διάστημα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 24/6/2019 - 12/07/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 
 
στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διαιτολογία
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Διάστημα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 24/6/2019 - 12/07/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 
 
στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διαιτολογία
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Διάστημα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 24/6/2019 - 12/07/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 
 
στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διαιτολογία
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Διάστημα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 24/6/2019 - 12/07/2019