Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διατροφή
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Το διάστημα της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ ορίζεται μέχρι 15/07/2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διατροφή
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Το διάστημα της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ ορίζεται μέχρι 15/07/2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διατροφή
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Το διάστημα της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ ορίζεται μέχρι 15/07/2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Διατροφή και Διαιτολογία με κατευθύνσεις
 • Κλινική Διατροφή
 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
  Το διάστημα της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ ορίζεται μέχρι 15/07/2018