Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει την κινητικότητα των φοιτητών για:

  1. Σπουδές (Erasmus+ Σπουδές). Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος του προγράμματος σπουδών τους με παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
  2. Πρακτική Άσκηση (Erasmus+ Πρακτική Άσκηση). Δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε κάποιον ευρωπαϊκό φορέα (πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο, εταιρία, εργαστήριο, και άλλους οργανισμούς) με σκοπό την άσκηση και ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του γραφείου Δια Βίου Μάθησης/Erasmus του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο παρέχονται από την Υπεύθυνη του Τμήματος: Δρ Κ. Καραστογιαννίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια