Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε περίοδο που ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος γίνονται οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το κάθε εξάμηνο σπουδών. Η δήλωση μαθημάτων ενέχει τον χαρακτήρα της ανανέωσης εγγραφής στο Τμήμα.

Για να δείτε τις οδηγίες για την δήλωση των μαθημάτων, πατήστε εδώ.