Κατατακτήριες Εξετάσεις

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων του τμήματος. (ΦΕΚ 3185/16-12-2013). Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας γίνεται με την διεξαγωγή εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα τα οποία είναι τα εξής:

1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ   

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων (έντυπο αίτησης, κατεβάστε την πατώντας εδώ) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διενέργεια των εξετάσεων γίνεται στο διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου.  Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για αναλυτικές πληροφορίες (π.χ δικαιολογητικά υποβολής, εξεταστέα ύλη) πατήστε εδώ.