Κλινική Διαιτολογία

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η παρουσίαση εξειδικευμένων και προηγμένωνεννοιών που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διατροφής και ασθένειας, την τροποποίηση των μεταβολικών μηχανισμών και των μεταβολικών απαιτήσεων, καθώς και την επίδραση αυτών των αλλαγών στον προσδιορισμό των διατροφικών αναγκών των ασθενών.

Η εξοικείωση με τα εργαλεία (μέθοδοι) και τους δείκτες αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς για την έγκαιρη αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαιτητικής παρέμβασης.

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις παθολογικές καταστάσεις που θα συναντήσουν στον χώρο εργασίας τους.