Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της διεθνώς πλέον αναγνωρισμένης Μεσογειακής Διατροφής στο ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι του τουρισμού.

Η Μεσογειακή διατροφή αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς στον τουρισμό. Οι φοιτητές αυτής της ειδίκευσης θα αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις στο πεδίο της γνώσης και της σωστής υιοθέτησης και αξιοποίησης της Μεσογειακής Διατροφής στις τουριστικές μονάδες της χώρας μας καθώς και στην ανάδειξη του θεματικού τουρισμού.

Στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ θεωρούμε καθήκον μας την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής ως πολιτιστικό χαρακτηριστικό παγκόσμιας εμβέλειας, όπως επιβεβαιώνεται επίσημα και από την ανακήρυξη της Μεσογειακής Διατροφής ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας από την UNESCO.

Η χρήση των λειτουργικών τροφίμων, με έμφαση σε αυτά των τοπικών προϊόντων, θα αναλυθεί στα πλαίσια της ειδίκευσης. Οι απόφοιτοι θα μπορούν εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις να αναδείξουν τα οφέλη αυτού του μοντέλου διατροφής προς όφελος της εθνικής οικονομίας.