Αξιολόγηση

Εσωτερική Αξιολόγηση

Για να δείτε τις εσωτερικές αξιολογήσεις του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, πατήστε εδώ

Εξωτερική Αξιολόγηση.

 

Για να δείτε την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, πατήστε εδώ