Έρευνα

Η διεξαγόμενη στο Τμήμα έρευνα θεραπεύει τόσο θεωρητικούς τομείς όσο και εφαρμοσμένα πεδία στο χώρο της Διατροφής – Διαιτολογίας και των Τροφίμων. Ειδικότερα:

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

Αξιοποίηση μελετών διατροφικών προσλήψεων όλων των πληθυσμιακών ομάδων υγειών και ασθενών στην Ελλάδα.

Ανάλυση διατροφικών προσλήψεων και ανθρωπομετρικών μετρήσεων των εφήβων αλλά και του συνόλου του πληθυσμού συναρτήσει δημογραφικών δεδομένων.

Μελέτη των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων αθλητών

Παιδική Παχυσαρκία: καταγραφή, παρακολούθηση (ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSI).

Συμβουλευτική σε θέματα διατροφικών ισχυρισμών και ισχυρισμών υγείας

ΤΡΟΦΙΜΑ

Εφαρμογή μεθοδολογιών χρωματογραφίας / φασματογραφίας μάζας ( LC/MS ) σε τρόφιμα (foodomics). Πολυπαραμετρική ανάλυση τροφίμων.

Διαμόρφωση πινάκων σύνθεσης θρεπτικών συστατικών ελληνικών τροφίμων. Συμβουλευτική σε θέματα διατροφικής ετικέτας

Αναπτυξιακά προγράμματα προσδιορισμού της κατανάλωσης συμπληρωμάτων διατροφής

Σύνδεση της ανάλυσης ενός τροφίμου με το αποτέλεσμα στην υγεία του ανθρώπου

Μοριακή ποικιλότητα μικροοργανισμών σε συμπληρώματα διατροφής. Εκτίμηση κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία

Προσδιορισμός βιοτοξινών σε νερό και τρόφιμα. Εκτίμηση κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία

Προσδιορισμός αντιοξειδωτικής ικανότητας τροφίμων. Προσδιορισμός αντιμικροβιακής δράσης. Βιοδείκτες για το οξειδωτικό στρες.

Αναλυτικά οι δημοσιεύσεις του Τμήματος δίδονται στο προφίλ του κάθε μέλους ΔΕΠ