Ίδρυση

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 561 (ΦΕΚ 199/27-11-85 τεύχος πρώτο) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1985.

Ο σκοπός της ίδρυσης του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας είναι να εκπαιδεύει στελέχη σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Σύσταση, τεχνολογία, επεξεργασία, διακίνηση και νομοθεσία των τροφίμων.
  • Επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Σχεδιασμό και παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις