Διοίκηση

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας ανήκει στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓ.ΤΕΤΡΟ.Δ) του Α.Τ.Ε.Ι.- Θεσσαλονίκης.

Διοικητικά όργανα του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας είναι η Γενική Συνέλευση, οι Συνελεύσεις Τομέων (Τομείς) και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) απαρτίζεται από το Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και εκπροσώπους του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.

Τομείς
Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας απαρτίζεται από τους παρακάτω Τομείς και Εργαστήρια:

 • Τομέας Βασικών Μαθημάτων
  • Εργαστήριο Βιοχημείας (τηλ.: 2310013890)
  • Εργαστήριο Ερευνητικής Χημείας
  • Εργαστήριο Φυσιολογίας του Ανθρώπου (τηλ.: 2310013231)
  • Εργαστήριο Οργανικής & Ανόργανης Χημείας
  • Εργαστήριο Πληροφορικής (τηλ.: 2310013849)
  • Εργαστήριο Πληροφόρησης (τηλ.: 2310013584)
 • Τομέας Διατροφής & Διαιτολογίας
  • Εργαστήριο Κλινικής Διατροφής Μαντζώρος
  • Εργαστήριο Μεταβολισμού
 • Τομέας Τροφίμων
  • Εργαστήριο Παρασκευής Τροφίμων (τηλ.: 2310013889)
  • Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Οι Συνελεύσεις Τομέων απαρτίζονται από τον Διευθυντή του Τομέα, τον Αναπληρωτή του, το Δ.Ε.Π. που ανήκουν στον Τομέα και τον εκλεγμένο στο κάθε Τομέα εκπρόσωπο του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος.

Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος
Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά τα Εκλεγμένα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος, είναι:

 • Πρόεδρος του Τμήματος
  Μ. Χασαπίδου
 • Τομέας Βασικών Μαθημάτων
  Διευθυντής Τομέα: Α. Παπαδόπουλος
  Μέλη: Σ. Καλογιάννης, Λ. Κοκοκύρης, Α. Πρίτσα
 • Τομέας Μαθημάτων Διατροφής & Διαιτολογίας
  Διευθυντής Τομέα: Σ. Παπαδοπούλου
  Μέλη: Μ. Γραμματικοπούλου, Μ. Χασαπίδου
 • Τομέας Μαθημάτων Τροφίμων
  Διευθυντής Τομέα: Ε. Βαρδάκα
  Μέλη: Κ. Καραστογιαννίδου, Ε. Κυρανάς