ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 1. A preliminary case–control study on nutritional status, body composition, and glycemic control of Greek children and adolescents with type 1 diabetes., Galli-Tsinopoulou A, Grammatikopoulou MG, Stylianou C, Kokka P, Emmanouilidou E. , 2009, J Diabetes 2009;1:36-42.
 2. Comparing diet composition and growth of children living in two limitary Greek islands (Samos and Corfu). , Grammatikopoulou MG, Daskalou E, Hatzopoulou M, Sourtzinou L, Tsigga M. , 2009, Public Health Nutr 2009;12:1284-9.
 3. Diet, feeding practices, and anthropometry of children and adolescents with cerebral palsy and their siblings. , Grammatikopoulou MG, Daskalou E, Tsigga M. , 2009, Nutrition (Elsevier) 2009;25:620–6.
 4. Hypomagnesiaemia is associated with poorly controlled diabetes patients in adolescents but not in children., Galli-Tsinopoulou A, Maggana I, Grammatikopoulou M, Gourgoulia S, Stylianou C. , 2009, Pediatric Diabetes 2009;10(S11):93.
 5. Έλεγχος αντισωμάτων κοιλιοκάκης και θυρεοειδίτιδας Hashimoto σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. , Γαλλή-Τσινοπούλου Α, Κοτανίδου ΕΠ, Γραμματικοπούλου ΜΓ, Παυλίτου-Τσιόντση Α, Φωτουλάκη Μ. , 2009, Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος 2009;21:235-41.
 6. Έλεγχος αντισωμάτων κοιλιοκάκης και θυρεοειδίτιδας Hashimoto σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. , Κοτανίδου ΕΠ, Γραμματικοπούλου ΜΓ, Φωτουλάκη Μ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α. , 2009, Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2009;22(4):288.
 7. Η υπομαγνησιαιμία σχετίζεται με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι στην εφηβική αλλά όχι στην παιδική ηλικία., Μαγγανά Ι, Γουργούλια Σ, Γραμματικοπούλου ΜΓ, Στυλιανού Χ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α. , 2009, Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2009;22(4):320.
 8. Μεταβολικό σύνδρομο σε παιδιατρικούς ασθενείς με απλή παχυσαρκία και διαβητο-παχυσαρκία (diabesity). , Γαλλή-Τσινοπούλου Α, Γραμματικοπούλου ΜΓ, Εμμανουηλίδου Ε, Κόκκα Β, Στυλιανού Χ., 2009, Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2009;22(4):299.
 9. Diet quality and anthropometry between different sailboarding styles. , Doumtsios I, Grammatikopoulou MG, Tsigga M. , 2010, Nutr Diet 2010;67:32–7.
 10. Metabolic indices, energy and macronutrient intake according to weight status in a rural sample of 17-year-old Greek adolescents. , Mirkopoulou D, Grammatikopoulou MG, Gerothanasi K, Tagka A, Stylianou C, Hassapidou MN. , 2010, Rur Remote Health 2010;10:1513.
 11. Thinness, fatness, metabolic parameters and nutrient intake in a rural sample of 17-year-old adolescents., Hassapidou M, Mirkopoulou D, Grammatikopoulou MG, Gerothanasi K, Tanga A, Liveris A. , 2010, Obesity Reviews 2010;11(S1):431.
 12. Diabese youngsters have 3.7 more chances in developing metabolic syndrome compared with the obese., Galli-Tsinopoulou A, Grammatikopoulou MG, Stylianou C, Emmanouilidou E, Kokka P. , 2011, J Endocrinol Invest 2011;33:549-53.
 13. Ghrelin and growth hormone serum levels during clonidine test in children with short stature. , Stylianou C, Galli-Tsinopoulou A, Grammatikopoulou MG, Koliakos G, Varlamis G. , 2011, Hormones (Athens) 2011;10:39-45.
 14. Greater Mediterranean diet adherence is observed in Dutch compared with Greek university students. , Van Diepen S, Scholten AM, Korobili C, Kyrli D, Tsigga M, Van Dieijen T, Kotzamanidis C, Grammatikopoulou MG. , 2011, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;21:534-40.
 15. Healthy Eating Index during pregnancy according to pre-gravid and gravid weight status. , Tsigga M, Filis V, Hatzopoulou K, Kotzamanidis C, Grammatikopoulou MG. , 2011, Public Health Nutr 2011;14:290-6.
 16. Nutrition intakes and practices of marathon swimmers., Papadopoulou SK, Xyla E, Grammatikopoulou M, Hassapidou M. , 2011, Br J Sports Med 2011;45:e1.
 17. Nutrition transition and health status of Cretan women: evidence from two generations. , Tsakiraki M, Grammatikopoulou MG, Stylianou C, Tsigga M. , 2011, Public Health Nutr 2011;14:793-800.
 18. Obesity in Greek children: a meta-analysis of data from the last decade. , Kotanidou E, Grammatikopoulou M, Spiliotis BE, Kanaka-Gantenbein C, Tsigga M, Galli-Tsinopoulou A. , 2011, Hormone Res Paediatr 2011;76(S2):284.
 19. Prediabetes in children and adolescents with excessive body weight: incidence and risk factors. , Kotanidou E, Grammatikopoulou M, Stylianou C, Galli-Tsinopoulou A. , 2011, Hormone Res Paediatr 2011;76(S2):184.
 20. Assessing the silent epidemic of malnutrition in Palestinian pre-school children., Tsigga M, Grammatikopoulou MG. , 2012, J Epidemiol Global Health 2012;2:181– 91.
 21. Associations between diet quality, health status and diabetic complications in patients with type 2 diabetes and comorbid obesity. , Mangou A, Grammatikopoulou MG, Mirkopoulou D, Sailer N, Kotzamanidis C, Tsigga M. , 2012, Endocrinol Nutr 2012;59:109-16.
 22. Body composition and dietary intake of elite cross-country skiers members of the Greek National Team. , Papadopoulou SK, Gouvianaki A, Grammatikopoulou MG, Maraki Z, Pagkalos IG, Malliaropoulos N, Hassapidou MN, Maffuli N. , 2012, Asian J Sports Med 2012;3:257-66.
 23. Effects Of A Low-Calorie Diet On The Weight Status And Metabolic Profile Of Diabese Patients Following Intensive Or Conventional Insulin Treatment. , Baltzis DG, Grammatikopoulou M, Manes C, Topouridou K, Sachpekidis V, Trakatelli C, Koliakos G, Hassapidou M. , 2012, Clin Nutr 2012;S7:89.
 24. A pilot study assessing parameters and comorbidities deteriorating nutritional status in patients with gynecological cancer post-operatively. , Gounitsioti I, Poulimeneas D, Grammatikopoulou MG, Tsolakidis D, Papanikolaou A, Tsigga M, Tarlatzis BC. , 2013, Clin Nutr 2013;S32:161.
 25. A pilot study on the prevalence of maternal obesity in selected Greek counties. , Grammatikopoulou MG, Pritsa AA, Badeka S, Aggelaki I, Giantsiou I, Houta A, Zeibekoglou V, Kyriazi M, Papanastasiou P, Perdiki E, Gkipatidou D, Tsigga M. , 2013, Endocrinol Nutr 2013;60:507-12.
 26. A systematic review and cumulative analysis on malnutrition among Palestinian preschool children. , Grammatikopoulou M, Gounitsioti I, Poulimeneas D, Tsigga M. , 2013, Clin Nutr 2013;S32:93.
 27. Ten-Year obesity and overweight prevalence in Greek children: A systematic review and meta-analysis of 2001-2010 data. , Kotanidou E, Grammatikopoulou MG, Spiliotis BE, Kanaka-Gantenbein C, Tsigga M, Galli-Tsinopoulou A. , 2013, Hormones (Athens) 2013;12:537-49.
 28. Development and validation of a rapid HPLC method for the determination of five banned fat-soluble colorants in spices using a narrow-bore monolithic column, ER Kyranas et al, 2011, Talanda
 29. Λειτουργικές ιδιότητες νερού, πρωτεϊνών, σακχάρων, λιπιδίων & φυσικών χρωστικών, Κυρανάς Ευστράτιος, 2011, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
 30. Πρόσθετα τροφίμων & Νομοθεσία, Κυρανάς Ευστράτιος, 2012, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
 31. Μονάδες τροφοδοσίας (Catering)-Οργανωτικές δομές & Διαχείριση της Ποιότητας & της Ασφάλειας των τροφίμων, Κυρανάς Ευστράτιος, 2013, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
 32. Βιταμίνες του συμπλέγματος Β και νόσος Alzheimer, Κ. Μιχαήλ – Κλεφτούρη, 2009, 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
 33. Αρχές και Οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Κ. Μιχαήλ-Κλεφτούρη, 2012, Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης
 34. Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας, Α. Βαφειάδης, Δ. Μιχαλόπουλος, Θ. Κατσάνης, Κ. Διαμαντάρας, Κ. Μιχαήλ-Κλεφτούρη, 2012, Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης
 35. Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης των αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας, Κ.Μητσαράκης, Α. Βαφειάδης, Δ. Μιχαλόπουλος, Θ.Κατσάνης, Κ. Διαμαντάρας, Κ. Μιχαήλ-Κλεφτούρη, 2012, Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης
 36. Εμπόδια στην απορρόφηση αποφοίτων από την αγορά εργασίας, Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη, Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Θανάσης Βαφειάδης, Κωνσταντίνος Μητσαράκης, Θεοχάρης Κατσάνης, 2013, Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ
 37. Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – συνέχιση χρηματοδότησης , Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη, Παναγιώτης Τζιώνας, Κώστας Διαμαντάρας, Νικόλαος Τσίτσης, Αικατερίνη Πλιάκου, Βάια Παπανικολάου, 2013, Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ
 38. Η ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας στo Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη, Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Θανάσης Βαφειάδης, Κωνσταντίνος Μητσαράκης, Θεοχάρης Κατσάνης, 2013, Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Κουλτούρα Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ
 39. Biological evaluation of non-steroidal anti-inflammatory drugs-cobalt(II) complexes, Filitsa Dimiza, Athanasios N. Papadopoulos, Vassilis Tangoulis, Vassilis Psycharis, Catherine P. Raptopoulou, Dimitris P. Kessissoglou and George Psomas, 2010, Dalton Transactions
 40. Nickel–quinolones interaction Part 5—Biological evaluation of nickel(II) complexes with rst-, second- and third-generation quinolones, Kalliopi C. Skyrianou, Franc Perdih, Athanasios N. Papadopoulos, Iztok Turel, Dimitris P. Kessissoglou, George Psomas, 2011, Journal of Inorganic Biochemistry
 41. Non-steroidal antiinflammatory drug–copper(II) complexes: Structure and biological perspectives, Filitsa Dimiza, Stella Fountoulaki, Athanasios N. Papadopoulos, Christos A. Kontogiorgis, Vassilis Tangoulis, Catherine P. Raptopoulou, Vassilis Psycharis,Aris Terzis, Dimitris P. Kessissoglou and George Psomas, 2011, Dalton Transactions
 42. Biological evaluation of cobalt(II) complexes with non-steroidal anti-inammatory drug naproxen, Filitsa Dimiza, Athanasios N. Papadopoulos, Vassilis Tangoulis, Vassilis Psycharis, Catherine P. Raptopoulou, Dimitris P. Kessissoglou, George Psomas, 2012, Journal of Inorganic Biochemistry
 43. Antioxidant capacity and DNA-interaction studies of zinc complexes with a non-steroidal anti-inflammatory drug, mefenamic acid, Alketa Tarushi, Zoi Karaflou, Jakob Kljun, Iztok Turel, George Psomas, Athanasios N. Papadopoulos, Dimitris P. Kessissoglou, 2013, Journal of Inorganic Biochemistry
 44. Copper(II) interacting with the non-steroidal antiinammatory drug ufenamic acid: Structure, antioxidant activity and binding to DNA and albumins, Charikleia Tolia, Athanassios N. Papadopoulos, Catherine P. Raptopoulou, Vassilis Psycharis, Claudio Garino, Luca Salassa, George Psomas, 2013, Journal of Inorganic Biochemistry
 45. Copper(II) interacting with the non-steroidal antiinflammatory drug flufenamic acid: Structure, antioxidant activity and binding to DNA and albumins, Charikleia Tolia, Athanassios N. Papadopoulos, Catherine P. Raptopoulou, Vassilis Psycharis, Claudio Garino, Luca Salassa, George Psomas, 2013, Journal of Inorganic Biochemistry
 46. ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων, Παπαντωνίου Δημήτριος, 2008,
 47. Evaluation of the microbiological quality of Greek oregano samples, E.Psomas, D.Papantoniou, D.Petridis, E.Panou, 2009, Archiv fuer Lebensmittelhygiene
 48. Evaluation of the microbiological quality of Greek oregano samples., Psomas E., Papantoniou D., Petridis D. and Panou E. , 2009, Archives for Food Hygiene, 60:98-103.
 49. Nutritional value and metal content of wild edible mushrooms collected from West Macedonia and Epirus, Greece., Ouzouni P.K, Petridis D., Koller W., Riganakos K.A, 2009, Food Chemistry, 115: 1575–1580.
 50. ). Xολοκυστοπάθειες σε διαβητικούς ασθενείς, προδιαθεσικοί παράγοντες. , Μανές Χ., Παυλίδου Ε., Πετρίδης Δ., Τσιάντας Γ., Καραγιάννη Δ., Λαγανάς Σ., Λυκούδη Κ. και Σαμουηλίδου Ν., 2009, 23ο Ετήσιο Συνέδριο, Διαβητολογική Εταιρία Βόρειας Ελλάδας
 51. Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση ελκών κάτω άκρων σε διαβητικούς ασθενείς με νευροπάθεια, Μανές Χ., Εξιάρα Τ., Κατσαρός Τ., Πετρίδης Δ., Γεωργά Σ., Κεφαλογιάννης Ν. και Καρατζάς Ν. , 2009, 23ο Ετήσιο Συνέδριο, Διαβητολογική Εταιρία Βόρειας Ελλάδας
 52. Effects of selected ingredients and fat content on the sensory and mechanical properties of frankfurter-type sausages, Petridis D., Vlazakis El., Tzivanos Iak., Derlikis Em., Ritzoulis C. , 2010, Journal of Texture Studies, 41: 880–898.
 53. Management of the production and harvesting in Greek mussel culture areas, according to the occurrence of lipophilic toxic episodes. , Vlamis A., Katikou P and Petridis D. , 2010, International Aquatic Research 2: 183-192
 54. Utilization of inverse water-in-oil emulsions as fat replacers in frankfurter model sausages:influence of fat emulsion content on the organoleptic and mechanical properties. , Ritzoulis C, Petridis D., Derlikis E., Fytianos K. and Asteriou P, 2010, Journal of Texture Studies 41: 62–74.
 55. Effects of influent composition on activated sludge protozoa., Papadimitriou CA, Samaras P, Zaboulis A.I., Petridis D, Sakelaropoulos GP , 2011, Desalination and Water Treatment, 33:132-139.
 56. Επίδραση της Παχυσαρκίας σε Διαβητικούς Ασθενείς Συσχέτιση με τις Τιμές Γλυκόζης Αίματος. , Μανές X., Ε. Παυλίδου, Δ. Πετρίδης, Α.Φασούλας, Δ. Γκότση, Ε . Πιτσάβα , 2011, 9ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη.
 57. Επίδραση της Προδιάθεης σε Διαβητικούς Ασθενείς Συσχέτιση με τις Τιμές Γλυκόζης Αίματος, Μανές X, Ε. Παυλίδου, Δ. Πετρίδης, Α.Φασούλας, Δ. Γκότση, Ε . Πιτσάβα , 2011, 9ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη.
 58. Χολοκυστοπάθειες σε Διαβητικούς Ασθενείς - Προδιαθεσικοί Παράγοντες., Μανές X., Ε. Παυλίδου , Δ. Πετρίδης, Γ. Τσιάντας, Δ. Καραγιάννη, Σ. Λαγανάς, Κ. Μικούδη, Ν. Σαμουηλίδου, 2011, 9ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη.
 59. An optimization of steaming with liquid smoked process on mussel (Mytilus provincialis) was performed., Petridis D., Zotos A., Kampouris T. and Roumelioti Z, 2013, Food Science and Technology International, 14:67-77.
 60. Effects of fat volume fraction, caseinate and starch to the optimization of the sensory properties of frankfurter sausages., Petridis D. Ritzoulis C.,Tzivanos I., Vlazakis E., Derlikis, E. & Vareltzis P., 2013, Food Science and Nutrition, 1:32-44.
 61. Establishing the optimal nebulization system for paclitaxel, docetaxel, cisplatin, carboplatin and gemcitabine: back to drawing the residual cup. , Zarogoulidis P., Petridis D., Ritzoulis C., Darwiche K., Spyratos D., Huang H., Goldberg EP., Yarmus L., Li Q., Freitag L. & Zarogoulidis K. , 2013, Int J Pharm, 453(2):480-7.
 62. Influence of citrus fiber, rice bran and collagen on the texture and organoleptic properties of low fat frankfurters.,, Petridis D., Raizi, P. & Ritzoulis C. , 2013, Journal of Food Processing and Preservation (in press).
 63. Internal mouthpiece designs as a future perspective for enhanced aerosol deposition. Comparative results for aerosol chemotherapy and aerosol antibiotics., Zarogoulidis P., Petridis D., Ritzoulis C., Darwiche K., Kioumis I., Porpodis K., Spyratos D., Hohenforst-Schmidt W., Yarmus L., Huang H., Li Q., Freitag L. & Zarogoulidis K, 2013, Int J Pharm, 456(2):325-31.
 64. New insights in the production of aerosol antibiotics. Evaluation of the optimal aerosol production system for ampicillin-sulbactam, meropenem, ceftazidime, cefepime and piperacillin-tazobactam., Zarogoulidis P., Kioumis I., Ritzoulis C., Petridis D., Darwiche K., Porpodis K., Spyratos D., Parrish S., Browning R., Li Q., Turner JF., Freitag L. & Zarogoulidis K., 2013, Int J Pharm, 455(1-2):182-8.
 65. Optimization of the Rheological and Sensory Properties of Stirred Yogurt as Affected by Chemical Composition and Heat treatment of Buffalo Milk., Petridis D., Dimitreli G., Chrysalidou S. & Akakiadou P., 2013, Journal of Food Research 2(6):51-75.
 66. Plackett-Burman experimental design for investigating the effect of porcine plasma protein, trehalose and bovine meat protein isolate on cook yield and texture of minced bovine meat., Vareltzis P., Petridis D., Tsamitropoulou F. & Petropoulou A. , 2013, Journal of Food Research 2(3):122-136.
 67. Protozoans as indicators of sequential batch processes for phenol treatment; an autoecological approach. , C.A.Papadimitriou, D. Petridis, A.I.Zouboulis, P.Samaras, M.Yiangou, G.P.Sakellaropoulos, 2013, Ecotoxicology and Environmental Safety 1-9 (in press).
 68. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την διερεύνηση της σχέσης των μορφομετρικών χαρακτηριστικών, της φιλετοποιησης και της σύστασης της σάρκας του λαυρακιού., Ναθαναηλίδης Κ., Γ. Κατσέλης, Κ. Γρηγοράκης, Α. Ράμφος, Μ. Μακρή, Δ. Πετρίδης, Λ. Κοκοκύρης, Γ. Μίνος, Κ. Καρίπογλου, και Δ. Λένας , 2013, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Οκτώβριος 10-13, Θεσσαλονίκη.
 69. Χημική σύσταση και δείκτες μεταβολισμού του μυϊκού ιστού της εκτρεφόμενης πέστροφας από δύο μονάδες εκτροφής της ΒΔ Ελλάδας. , Καραγιάννης Π ., Γρηγοράκης, Κ. Ναθαναηλίδης, Ε. Φουντουλάκη, Α. Βασιλάκη, O. Lopez-Albors, Δ. Πετρίδης και Β. Μιχαηλίδης, 2013, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Οκτώβριος 10-13, Θεσσαλονίκη.
 70. Comparing diet composition and growth of children living in two limitary Greek islands (Samos and Corfu)., Grammatikopoulou MG, Daskalou E, Hatzopoulou M, Sourtzinou L, Tsigga M. , 2009, Public Health Nutr 2009;12:1284-9.
 71. Diet, feeding practices, and anthropometry of children and adolescents with cerebral palsy and their siblings., Grammatikopoulou MG, Daskalou E, Tsigga M., 2009, Nutrition. 2009;25:620-6.
 72. Diet quality and anthropometry between different sailboarding styles, Doumtsios I, Grammatikopoulou MG, Tsigga M. , 2010, Nutr Diet 2010;67:32–7.
 73. Greater Mediterranean diet adherence is observed in Dutch compared with Greek university students., Van Diepen S, Scholten AM, Korobili C, Kyrli D, Tsigga M, Van Dieijen T, Kotzamanidis C, Grammatikopoulou MG., 2011, Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011;21:534-40.
 74. Healthy Eating Index during pregnancy according to pre-gravid and gravid weight status., Tsigga M, Filis V, Hatzopoulou K, Kotzamanidis C, Grammatikopoulou MG., 2011, Public Health Nutr. 2011;14(2):290-6.
 75. Nutrition transition and health status of Cretan women: evidence from two generations., Tsakiraki M, Grammatikopoulou MG, Stylianou C, Tsigga M., 2011, Public Health Nutr. 2011;14:793-800.
 76. Obesity in Greek children: a meta-analysis of data from the last decade., Kotanidou E, Grammatikopoulou M, Spiliotis BE, Kanaka-Gantenbein C, Tsigga M, Galli-Tsinopoulou A. , 2011, Hormone Res Paediatr 2011;76(S2):284.
 77. Assessing the silent epidemic of malnutrition in Palestinian preschool children., Tsigga M, Grammatikopoulou MG., 2012, J Epidemiol Glob Health. 2012;2:181-91
 78. Associations between diet quality, health status and diabetic complications in patients with type 2 diabetes and comorbid obesity., Mangou A, Grammatikopoulou MG, Mirkopoulou D, Sailer N, Kotzamanidis C, Tsigga M., 2012, Endocrinol Nutr. 2012;59:109-16.
 79. Εκτίμηση Διατροφικής Κατάστασης Εφήβων του νομού Γρεβενών. , Δαμιανού Π, Τσίγγα Μ, Γεροθανάση Κ, Γραμματικοπούλου Μ, Κυρανάς Ε. , 2012, 10ο Mακεδονικό Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2012.
 80. Επιπολασμός της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα: Μετα-ανάλυση Δεδομένων της Δεκαετίας 2001-2010. , Κοτανίδου ΕΠ, Γραμματικοπούλου ΜΓ, Γκρέκα-Σπηλιώτη Β, Κανακά-Gantenbein Χ, Τσίγγα Μ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α. , 2012, 50th Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα, Μάιος 2012.
 81. Επιπολασμός Υπερβάλλοντος Σωματικού Βάρους και Παχυσαρκίας σε Εφήβους στην Κύπρο, Στυλιανού X, Γραμματικοπούλου MΓ, Κοτανίδου ΕΠ, Κοτζαμανίδης Χ, Γαλλή-Τσινοπούλου Α, Τσίγγα Μ. , 2012, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, Μάρτιος 2012.
 82. Παράγοντες που επηρεάζουν το Σωματικό Βάρος εφήβων του νομού Θεσσαλονίκης. , Χορτιατινού Σ, Κακάλη Α, Σουλαϊδοπούλου Σ, Γραμματικοπούλου Μ, Τσίγγα Μ, Κυρανάς Ε., 2012, 10ο Mακεδονικό Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2012.
 83. A pilot study assessing parameters and comorbidities deteriorating nutritional status in patients with gynecological cancer post-operatively. , Gounitsioti I, Poulimeneas D, Grammatikopoulou MG, Tsolakidis D, Papanikolaou A, Tsigga M, Tarlatzis BC. , 2013, Clin Nutr 2013;S32:161.
 84. A pilot study on the prevalence of maternal obesity in selected Greek counties., Grammatikopoulou MG, Pritsa AA, Badeka S, Aggelaki I, Giantsiou I, Houta A, Zeibekoglou V, Kyriazi M, Papanastasiou P, Perdiki E, Gkipatidou D, Tsigga M., 2013, Endocrinol Nutr. 2013;60:507-12.
 85. A systematic review and cumulative analysis on malnutrition among Palestinian preschool children. , Grammatikopoulou M, Gounitsioti I, Poulimeneas D, Tsigga M. , 2013, Clin Nutr 2013;S32:93.
 86. Ten-Year obesity and overweight prevalence in Greek children: A systematic review and meta-analysis of 2001-2010 data., Kotanidou EP, Grammatikopoulou MG, Spiliotis BE, Kanaka-Gantenbein C, Tsigga M, Galli-Tsinopoulou A., 2013, Hormones (Athens). 2013;12:537-49.
 87. Instrumental textural and viscoelastic properties of processed cheese as affected by emulsifying salts and in relation to its apparent viscosity, Dimitreli G., Thomareis A.S. , 2009, International Journal of Food Properties
 88. Evaluation of the consistency of low-fat mayonnaise by squeezing flow viscometry, Thomareis A.S., Chatziantoniou S., 2011, 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF 11), Athens, Greece
 89. Preparation and evaluation of spreadable processed Feta cheeses, Thomareis A.S., Chatziantoniou S., Kotsoglou N., Zagana D., 2013, International Conference on Food and Biosystems Engineering (FaBE), Skiathos, Greece
 90. Rheological behavior of suspensions and emulsions produced with different stabilizers, Chatziantoniou S., Katopodis S., Thomareis A.S., 2013, International Conference on Food and Biosystems Engineering (FaBE), Skiathos, Greece
 91. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων αντιοξειδωτικών στον ορό ασθενών με καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα., 7. Μακρή Σ., Ελευθερίου Φ., Λυμπεράκη Ε., Πρίτσα Α., Περσίδου Ε., Αποστολίδου Β., Μαναρόλια., Σερασίδου Ε., Πέτρου Χ. , 2008, 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 22-24 Μαίου 2008
 92. Production of polyhydroxyalkanoates from whey by Thermus thermophilus HB8, Pantazaki A.A., Papaneophytou C.P., Pritsa A., Liakopoulou-Kyriakides M, Kyriakidis D.A. , 2009, Process Biochemistry
 93. Sunflower seed oil and oleic acid utilization for the production of rhamnolipids by Thermus thermophilus HB8, Pantazaki AA, Dimopoulou MI, Simou OM, Pritsa AA , 2010, Appl Microbiol Biotechnol.
 94. Using Visual analogue scales as satisfaction criteria in multi-criteria decision analysis (MCDA) to improve dietetic services, N. Matsatsinis, A. Apostolou, A. Savvidou, Th. Karagiozoglou- Lampoudi, 2008, 3rd Balkan Congress on Obesity p44
 95. Διατροφική αξιολόγηση αιμοκαθαιρόμενων, Αποστόλου Α, Καρανικολού Α, Καραγκιόζογλου Λαμπούδη Θ , 2008, Πρακτικά 8oυ Μακεδονικού Συνεδρίου Διατροφής
 96. Διατροφική πρόσληψη και μέτρηση υποκειμενικών παραμέτρων όρεξης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, Αποστόλου Αγγελική, Σαββίδου Αφροδίτη, Μπαντέρμα Ιωάννα, Μιγδάνη Αννα, Καραγκιοζόγλου-Λαμπούδη Θωμαή, 2008, Πρακτικά 8oυ Μακεδονικού Συνεδρίου Διατροφής 2008 σ 24 πA3
 97. Εξοικείωση διαβητικών ασθενών τύπου Ι με τη μέθοδο των ισοδυνάμων , Αποστόλου Α, Κουτσονικόλα Π, Δασκαλου Ε, Καραγκιόζογλου Λαμπούδη Θ., 2008, Πρακτικά 8oυ Μακεδονικού Συνεδρίου Διατροφής
 98. Κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακά ευρήματα και διατροφική πρόσληψη Παχύσαρκων Παιδιών με και χωρίς Λιπώδες Ήπαρ, Κίτσιος Κ, Παπαδοπούλου Μ, Κολοβού Α, Σαββίδου Α, Αποστόλου Α, Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη Θ, 2008, Πρακτικά 8oυ Μακεδονικού Συνεδρίου Διατροφής 2008 σ 34, ΑA17
 99. Συνιστώσες ενδονοσοκομειακής υπολειπόμενης διατροφικής πρόσληψης (ΕΥΔΠ): Υποπροσφορά ή υποκατανάλωση. , Aποστόλου Α, Κοτζάμπαση Κ, Ανδρέου Ε, Ρεστέμη Τ, Σαββίδου Α, Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη , 2008, Πρακτικά 8oυ Μακεδονικού Συνεδρίου Διατροφής 2008 σ 25, πA6
 100. Βαθμονόμηση της γωνιάς φάσης (phase angle) ως παραμέτρου αξιολόγησης θρέψης σε φυσιολογικό δείγμα παιδικού πληθυσμού, , Αποστόλου Α, Καραγκιόζογλου Θ, Πρίντζα Ν, Παπαχρήστου Φ, 2011, Πρακτικά 50ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, ΑΑ102
 101. Enhanced dietetic approach can optimize compliance to a high fiber - high water diet in children with refractory functional constipation., Karagiozoglou-Lampoudi Thomais, Daskalou Efstratia, Agakidis Charalambos, Savvidou Afroditi, Apostolou Aggeliki, Vlachavas Georges, 2012, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics,
 102. Διαιτητική αντιμετώπιση παιδιών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, Αποστόλου Α. , Πρίντζα Ν, 2012, Παιδιατρική ΒΕ
 103. A new method for the HPLC determination of gamma-hydroxybutyric acid (GHB) following derivatization with a coumarin analogue and fluorescence detection. Application in the analysis of biological fluids, Constantinos K. Zacharis, Nikolaos Raikos, Nikolaos Giouvalakis, Helen Tsoukali-Papadopoulou, Georgios A. Theodoridis, 2008, Talanta
 104. Determination of bisphosphonate active pharmaceutical ingredients in pharmaceuticals and biological material: A review of analytical methods, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, 2008, J. Pharm. Biomed. Anal.
 105. Extraction of acyclovir from pharmaceutical creams prior to HPLC assay analysis. Optimization and validation of pre-treatment protocols, Paraskevas D. Tzanavaras and Constantinos K. Zacharis, 2008, Central Eur. J. Chem
 106. Novel automated assay for the quality control of mexiletine hydrochloride formulations using sequential injection and on-line dilution, Paraskevas D. Tzanavaras, Constantinos K. Zacharis, Pantelis Rigas, 2008, J. Pharm. Biomed. Anal.
 107. Accelarating the quality control of pharmaceuticals using monolithic stationary phases. A review of recent applications, Constantinos K. Zacharis, 2009, J. Chromatogr. Sci.
 108. Amperometric determination of cyanides at the low ppb level by automated preconcentration based on gas diffusion coupled to sequential injection analysis, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Anastasios N. Voulgaropoulos, Bo Karlberg, 2009, Talanta
 109. Automated sample preparation coupled to sequential injection chromatography: on-line filtration and dilution protocols prior to separation, Constantinos K. Zacharis, Aspasia Verdoukas, Paraskevas D. Tzanavaras, Demetrius G. Themelis, 2009, J. Pharm. Biomed. Anal.
 110. Ethyl-propiolate as a novel and promising analytical reagent for the derivatization of thiols: study of the reaction under flow conditions, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Demetrius G. Themelis, 2009, J. Pharm. Biomed. Anal.
 111. Separation and determination of nimesulide related substances for quality control purposes by micellar electrokinetic chromatography, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Maria Notou, Anastasia Zotou, Demetrius G. Themelis, 2009, J. Pharm. Biomed. Anal.
 112. Validated assay for the determination of mitoxantrone in pharmaceuticals using capillary zone electrophoresis, Fotini S. Kika, Constantinos K. Zacharis, Georgios A. Theodoridis, Anastasios N. Voulgaropoulos, 2009, Anal. Lett.
 113. Derivatization of thiols under flow conditions using two commercially available propiolate esters, Paraskevas D. Tzanavaras, Alexandros Tsiomlektsis, Constantinos K. Zacharis, 2010, J. Pharm. Biomed. Anal
 114. High throughput automated determination of glutathione based on the formation of a UV-absorbing thioacrylate derivative, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, 2010, Comb. Chem. & High Through. Screen
 115. On-line derivatization of N-acetylcysteine using ethyl-propiolate as a novel advantageous reagent and sequential injection analysis, Paraskevas D. Tzanavaras, Constantinos K. Zacharis, Demetrius G. Themelis, 2010, Anal. Lett.
 116. Rapid determination of methylxanthines in real samples by high performance liquid chromatography using the new FastGradient® narrow-bore monolithic column, Paraskevas D. Tzanavaras, Constantinos K. Zacharis, Demetrius G. Themelis, 2010, Talanta
 117. Solvent-based de-emulsification dispersive liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography – mass spectrometry for determination of trace organochlorine pesticides in environmental water samples, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Konstantinos Roubos, Kico Dhima, 2010, J. Chromatogr. A
 118. Development and validation of a rapid HPLC method for the determination of five banned fat-soluble colorants in spices using a narrow-bore monolithic column, Constantinos K. Zacharis, Fotini S. Kika, Paraskevas D. Tzanavaras, Pantelis G. Rigas, Efstratios R. Kyranas, 2011, Talanta
 119. Ethyl propiolate as a post-column derivatization reagent for thiols: development of a green liquid chromatographic method for the determination of glutathione in vegetables, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Anastasia Zotou , 2011, Anal. Chim. Acta
 120. HPLC separation of nimesulide and five impurities using a narrow-bore monolithic column: application to photo-degradation studies, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, 2011, Chromatographia
 121. NBD-Cl as a post-column reagent for primary and secondary amines after separation by ion-exchange chromatography, Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Panagiotis N. Mouroutis, Pantelis Rigas, 2011, Anal. Lett.
 122. Chromatographic behavior of the biologically active proline derivative captopril on particulate, monolithic and core-shell narrow bore columns, Constantinos K. Zacharis, Theano D. Karakosta, Paraskevas D. Tzanvaras, Pantelis G. Rigas, Demetrius G. Themelis, 2012, Anal. Meth.
 123. Dispersive liquid liquid microextraction for the determination of organochlorine pesticides residues in honey by gas chromatography – electron capture and ion trap mass spectrometric detection, Constantinos K. Zacharis, Ilias Rotsias, Petros G. Zachariadis, Anastasios Zotos, 2012, Food Chem.
 124. Vortex-assisted liquid liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry for the determination of organophosphate pesticides in environmental water samples and wines, Constantinos K. Zacharis, Christophoros Christophoridis, Konstantinos Fytianos, 2012, J. Sep. Sci.
 125. Cultivar may not be a decisive factor for the antioxidant potential of olive leaf extracts, Papoti, V. T., Tsimidou, Μ. Ζ. , 2008, 6th Euro Fed Lipid Congress
 126. Exploiting olive leaves for herbal preparations rich in bioactive radical scavengers, Papoti, V. T., Tsimidou, Μ. Ζ. , 2008, 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF, Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic & Agrochemical Interest
 127. Olive leaf, an exceptional stable source of phenolic antioxidants, Papoti, V. T., Tsimidou, Μ. Ζ. , 2008, 3rd Greek Lipid Forum
 128. Evaluation of potential genotoxicity of virgin olive oil (VOO) using the Drosophila wing-spot test, Kounatidis, I., Papoti, Τ. V., Nenadis, N., Franzios, G., Ikonomou, M., Partheniou, F., Tsimidou, M. Ζ., Mavragani-Tsipidou, P., 2009, Journal of Agricultural and Food Chemistry
 129. Impact of sampling parameters to the radical scavenging potential of olive (Olea europaea L.) leaves, Papoti, V. T., Tsimidou, M. Z., 2009, Journal of Agricultural and Food Chemistry
 130. Looking through the qualities of a fluorimetric assay for the total phenol content estimation in virgin olive oil, olive fruit or leaf polar extract., Papoti, V. T., Tsimidou, M. Z. , 2009, Food Chemistry
 131. Objective evaluation of virgin olive oil bitterness employing spectrometric approaches (UV, fluorimetry), Tsimidou, M. Z., Papoti, V., Androulaki, A., Inarejos-Garcia, Α. Μ., Desamparados Salvador, M., Fregapane, G. , 2009, 7th Euro Fed Lipid Congress
 132. Comparison of foaming activity of lupin protein solutions obtained with isoelectric precipitation versus ultrafiltration, Papoti, V., Karapantsios, T. D., Doxastakis, G., 2010, 8th European Conference on Foams, Emulsions and Applications
 133. Contribution of flavonoids to the overall radical scavenging activity of olive (Olea europaea L.) leaf polar extracts., Goulas, V., Papoti, T. V., Exarchou, V., Tsimidou, Z. M., Gerothanasis, I. , 2010, Journal of Agricultural and Food Chemistry
 134. Antioxidant and aldose reductase inhibition activity of Ligustrum japonicum and Olea europaea L. leaf extracts., Papoti, V. T., Pegklidou, K., Perifantsi, E., Nenadis, N., Demopoulos, V. J., Tsimidou, M. Z. , 2011, European Journal of Lipid Science and Technology
 135. Content of Na, K, Ca and Li of Olive Leaf Preparations appropriated for consumption, Tsiouda, A., Zazou, V., Papoti, V. T. , 2011, 4th Greek Lipid Forum
 136. Foaming activity of lupin protein isolates in the absence of insoluble protein aggregates., Karapantsios, T. D., Papoti, V. T., Doxastakis, G. , 2011, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
 137. “Melissa officinalis L. beverages very good sources of phenolic antioxidants and nutritionally important metals (Νa, K, Ca, Li)”, Atmatzidou, Α., Τotomis, Ν., Papoti, V. T., 2011, 21st Pan-Hellenic Congress in Chemistry
 138. Observations and Proposals on the Flavonoid Content Evaluation via Al (III)-Complexation Reactions, Papoti, V. Τ., Xystouris, S., Papagiani, G., Tsimidou, M. Z., 2011, 4th Greek Lipid Forum
 139. On the Exploitation of Oleaceae Plant Leaves for Herbal Tea Preparations: The case of Ligustrum japonicum Species, Nenadis, N., Papoti, V. T., Pegklidou, K., Perifantsi, E., Demopoulos, V. J., Tsimidou, M. Z, 2011, 9th Euro Fed Lipid Congress
 140. Phenolic Content and Antioxidant Activity of olive leaf herbal preparations, Papoti, V. T., Tsimidou, M. Z. , 2011, 4th Greek Lipid Forum
 141. Total flavonoid content assessment via aluminum [Al(III)] complexation reactions. What we really measure? , Papoti, V. T., Xystouris, S., Papagianni, G., Tsimidou, M. Z. , 2011, Italian Journal of Food Science

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.