ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Δικαιολογητικά :

1.

Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία του Τμήμ. Διατροφής και Διαιτολογίας) στο διάστημα από 1/11-15/11  εκάστου έτους

 

2.

Φωτοαντίγραφο απλό Πτυχίου τμήμ. προέλευσης

3.

Φωτοαντίγραφο απλό Αναλυτικής βαθμολογίας τμήμ. προέλευσης

 

4.

Περίγραμμα των μαθημάτων των οποίων ζητούν την αναγνώριση/κατοχύρωση, του Τμήματος προέλευσης.

 

5.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο διάστημα 1/12-20/12 εκάστου έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος

 

 

Καθορίζονται τα εξής τρία (3) μαθήματα και η εξεταστέα ύλη για τις Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ:

  • Ανατομία και Φυσιολογία του Ανθρώπου
  • Βιολογία
  • Γενική και Ανόργανη Χημεία

 

Ύλη εξετάσεων

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ. &  Δ.

  1. Κυρανάς Ευστράτιος 
  2. Χασαπίδου Μαρία 
  3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Καθορισμός μαθημάτων επιτυχόντων από Κατατακτήριες εξετάσεις για ένταξη σε εξάμηνο σπουδών του Τμήμ.Δ.Δ.

                Ως μαθήματα σύγκρισης χρησιμοποιούνται :

1.

Γενική και Ανόργανη Χημεία

2.

Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων

3.

Βιολογία

4.

Πληροφορική

5.

Οργανική Χημεία

6.

Μικροβιολογία Τροφίμων και Υγιεινή

7.

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

8.

Εισαγωγή στη Βιοχημεία

9.

Αναλυτική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση

10.

Ανατομία και Φυσιολογία του Ανθρώπου

11.

Επιστήμη Τροφίμων

  • Οι κατατασσόμενοι που έχουν στο Πτυχίο τους τουλάχιστον 9 από τα παραπάνω μαθήματα κατατάσσονται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών, που είναι και το ανώτερο εξάμηνο κατάταξης, δεδομένου ότι στο εξάμηνο αυτό διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας.
  • Οι κατατασσόμενοι που έχουν στο Πτυχίο τους τουλάχιστον 6 από τα παραπάνω μαθήματα κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών.
  • Οι κατατασσόμενοι που έχουν στο Πτυχίο τους τουλάχιστον 4 από τα παραπάνω μαθήματα κατατάσσονται στο Β΄ Εξάμηνο σπουδών.
  • Οι κατατασσόμενοι που έχουν στο Πτυχίο τους λιγότερα των τεσσάρων από τα παραπάνω μαθήματα κατατάσσονται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών.

 

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.