ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και του εξωτερικού (Ν2327, ΦΕΚ 156Α/1995). Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Στην ετήσια προκήρυξη περιλαμβάνονται, σε σύνολο 76 θέσεων, 2 θέσεις για πτυχιούχους Διατροφής. 

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.