ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης και Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: Μαρία Χασαπίδου mnhas[at]nutr.teithe.gr  τηλέφωνο: 2310013591

Υπεύθυνη για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα: Σουζάνα Παπαδοπούλου sousana[at]nutr.teithe.gr

Υπεύθυνη για τη συλλογή Δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: Αγαθή Πρίτσα agpritsa[at]nutr.teithe.gr  τηλέφωνο: 2310013384

Επικοινωνία με Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας: 2310013849 nutrpractice[at]gmail.com

Ανακοινώσεις: Μοοdle – Πρακτική Άσκηση

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.