ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Πρακτικής Άσκησης
 • Κατατακτηρίων Εξετάσεων
 • Μεταφοράς Θέσης Εισαγωγής
 • SocratesErasmus
 • Diploma Supplement
 • Δημοσίων Σχέσεων
 • Επιτροπή ΟΜΕΑ Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος
 • Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος & Προγράμματος Εξετάσεων
 • Επιτροπή για συνεργασία Τμήματος με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
 • Σύμβουλος Σπουδών

 

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης και Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: Μ.Χασαπίδου mnhas[at]nutr.teithe.gr  τηλέφωνο: 2310013591

Υπεύθυνη για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα: Σ.Παπαδοπούλου sousana[at]nutr.teithe.gr

Υπεύθυνη για τη συλλογή Δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: Α.Πρίτσα agpritsa[at]nutr.teithe.gr  τηλέφωνο: 2310013384

Επικοινωνία με Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας: 2310013849 nutrpractice[at]gmail.com

Ανακοινώσεις: Μοοdle – Πρακτική Άσκηση http://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=2550 

 

Επιτροπή Μεταφοράς Θέσης Εισαγωγής

 • Μ.Γραμματικοπούλου
 • Κ.Κλεφτούρη
 • Σ.Παπαδοπούλου

 

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • Ε.Κυρανάς
 • Α.Παπαδόπουλος
 • Μ.Χασαπίδου

 

Socrates – Erasmus

 • Κ.Καραστογιαννίδου
 • Μ.Τσίγγα

 

Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 • Σ.Καλογιάννης
 • Α.Παπαδόπουλος
 • Μ.Χασαπίδου

 

Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος & Προγράμματος Εξετάσεων

 • Σ.Καλογιάννης
 • Ε.Βαρδάκα  Αλλαγή από κ.Τσίγγα

 

Diploma Supplement

 • Κ.Κλεφτούρη
 • Μ.Γραμματικοπούλου
 • Α.Παπαδόπουλος

 

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Μ.Γραμματικοπούλου

 • Σ.Καλογιάννης
 • Α.Παπαδόπουλος
 • Α.Πρίτσα

 

Επιτροπή ΟΜΕΑ Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

 • Ε.Κυρανάς
 • Α.Παπαδόπουλος
 • Μ.Τσίγγα 

 

Επιτροπή για συνεργασία Τμήματος με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

 • Κ.Αποστολίδου
 • Σ.Παπαδοπούλου

 

Σύμβουλος Σπουδών 

 • Ε.Κυρανάς 

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.