ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 561 (ΦΕΚ 199/27-11-85 τεύχος πρώτο) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1985.

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.